Lumina Emotion WS v Bratislave

Prvých 6 účastníkov si prešlo svoju cestu sebapoznania prostredníctvom psychometrického nástroja Lumina Emition. Účastníci absolvovali najskôr celodenný workshop v Bratislave, v priestoroch Poradenského centra pre rodiny – FAMILY GARDEN, kde pracovali so svojimi vlastnými osobnými 51 stranovými profilmi. Následne mali účastníci príležitosť nastaviť si svoj vlastný rozvojový plán na základe individuálneho koučovacieho rozhovoru.

Čo o svojom zážitku povedali niektorí z účastníkov:

 

24 novembra 2021

Zdieľať článok

Ďalšie články