Mgr. Katarína
Baginová
PCC (ICF)

O mne

O mne

KTO SOM

„Minulosť síce umožňuje porozumieť prítomnosti, ale nie je správne nechať výlučne ju, aby určovala tiež budúcnosť.“

Na začiatku bola len obyčajná ponuka absolvovať koučovací rozhovor. Bol akýsi iný. Netušila som vtedy, čo bude tento zážitok znamenať pre moju ďalšiu osobnú či profesijnú životnú cestu.

Vďaka objavu ako veľmi pomáha dávať ľuďom skôr otázky namiesto rád či „správnych“ odpovedí, mi práca, ktorú teraz robím, dáva zmysel a kvôli čomu ju mám úprimne rada.

Už niekoľko rokov som certifikovanou koučkou PCC, členkou ICF Global a taktiež ICF Slovak Chapter s dôrazom na dodržiavanie etického kódexu kouča.

Každý jeden koučovací rozhovor sa snažím viesť tak, aby klient pocítil prijatie a bezpečie, bez posudzovania, odsudzovania. Ponúkam mu čas, kedy môže v pokoji pouvažovať o sebe samom, o svojich rozhodnutiach, ambíciách či vzťahoch inak, novým spôsobom. Ponúkam mu cestu, na ktorej ho vhodnými otázkami sprevádzam v hľadaní jeho vlastných odpovedí.

Pôvodným povolaním som pedagogička. Mám rada knihy, hudbu, tanec. Obzvlášť folklórny. Som dlhoročnou umeleckou vedúcou a choreografkou v detskom folklórnom súbore Kremienok v Bratislave. Milujem totiž prácu s deťmi a mládežou.

Som tridsať rokov šťastne vydatá za môjho Kamila, spolu máme štyri skvelé deti, tri dospelé a jedného tínedžera. To, že som už babičkou si naplno užívam. 🙂

Čo ponúkam

Služby

ČO PONÚKAM

Skúsenosti

Skúsenosti

ČO MÁM ZA SEBOU

0+
odkoučovaných hodín
0+
klientov
0+
mentoringových hodín
0+
odlektorovaných hodín
0+
hodín venovaných klientom Lumina Learning
Certifikácie

Certifikácie

ABSOLVOVANÉ VZDELANIE

Názov vzdelania Inštitúcia Rozsah (hod.)
Brief Coaching training SolutionSurfers Slovak Republic 125
Group and Team Business Coaching Business Coaching College 27
No Stone Unturned – transformational vs transactional change Kim Morgan, MCC 6
Standard of coaching: Development of Core Competencies Business Coaching College 12
Lumina Spark – Psychometrics Methodology / Lumina Learning Practitioner Lumina Learning s.r.o. 35
Lumina Emotion – Psychometrics Methodology / Lumina Learning Practitioner Lumina Learning s.r.o. 40
Akreditovaný kurz LEKTOR Asociácia lektorov a kariérnych poradcov 100
Supervízia v pomáhajúcich profesiách – akreditované Coachingplus 250
Kresťanský kouč – základy životného koučingu Family Garden 100
Vzdelávanie v párovom poradenstve Bratislava Counselling Center 60
Emócie a koučing Daniel Newby PCC 16
Veľká škola rétoriky Educia 40
Komunikácia v konflikte PDCS o.z. 16
Manažér ako mentor a kouč ADDA Consultants 6
Referencie

Certifikáty

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

Referencie

POVEDALI O MNE

„Ľudia často zabudnú, čo ste im povedali, čo ste pre nich urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa pri vás cítili.“

„Na jednom zo vzdelávacích kurzov, ktoré Katka Baginová realizovala som sa stretla s pojmom farebnej typológie ľudí. Tieto informácie boli pre mňa úplne nové. Dozvedela som sa o sebe veci, ktoré ma prekvapili a chcela som sa vedieť viac. Preto som Katku oslovila a dohodli sme sa na vypracovaní osobnostného portrétu Lumina Emotion.  Poháňala ma zvedavosť, prečo sa správam a reagujem tak, ako to denne zažívam… Vypracovanie osobnostného portrétu zhmotnilo moje hmlisté predstavy  a tušenia o sebe. V mnohom bolo pre mňa veľmi oslobodzujúce. Práca s portrétom počas stretnutí bola náročná. Často by som bola rada počula z Katkiných úst riešenie, ako tú ktorú situáciu riešiť, ako šibnutím čarovného prútika zmeniť svoje reakcie, odstrániť strachy…. Postupne som pochopila, že riešenie je vo mne, že je moje vlastné a že správne položenými otázkami sa viem k nemu prepracovať. Vďaka, Katka, za trpezlivosť a profesionálny prístup.“

review1

„Koučovacie stretnutia s Katarínou mi pomohli začať pracovať na nastavovaní mojich priorít, zlaďovaní pracovných a rodinných povinností a tiež som pomocou viacerých dobre položených otázok vedel začať riešiť svoj time management a prístup k úlohám a zodpovednostiam. Počas koučovacích stretiek s Katkou som zažil niekoľko momentov, keď mi jej otázky začali liezť na nervy a najradšej by som namiesto jej opakujúcich sa otázok počul konkrétne riešenie, radu a odpoveď. Moment, keď som pochopil, že je naozaj lepšie, keď na odpoveď prídem sám, ako keby mi bola daná „zvonka“ , považujem za jeden z najdôležitejších momentov série našich koučovacích stretnutí. Katarína je profesionál vo svojej oblasti, veľmi odporúčam komukoľvek, kto si potrebuje položiť a zodpovedať dôležité životné otázky :).“

review1

„Po návrate zo zahraničia, kde som pôsobila šestnásť rokov, sa mi podarilo nájsť spoločnosť, v ktorej môžem uplatniť moje znalosti a odovzdať skúsenosti tu doma, na Slovensku. Myslela som si, že iba prehodím výhybku a budem plynule pokračovať. Veľmi rýchlo som zistila, že i keď na Slovensku napredujeme, kultúra spolupráce, dôležitosť firemných hodnôt a vnímanie ľudského potenciálu ešte nie sú vnímané ako rovnocenné predpoklady úspechu zároveň s tzv. biznisovými témami. Dostala som sa do situácie, keď som začala pochybovať, či zvládnem túto náročnú úlohu a budem schopná inšpirovať a motivovať nielen kolegov, ale aj mojich nadriadených. Koučingový rozhovor mi pomohol hľadať odpovede na otázky, ktoré by som si sama nikdy nepoložila. Dôležité pre mňa bolo, že mi kouč pomohol zmeniť perspektívu pohľadu na problém a pochopiť, že začať treba tam, kde sa ľudia so svojimi postojmi nachádzajú. Najväčším prínosom bolo, že za posun smerom k riešeniu som bola sama zodpovedná a zostavila som si vlastný scenár, podľa ktorého teraz postupujem. A môžem potvrdiť, že to funguje.“

review1

„Ponuku vstúpiť do pravidelných koučovacích rozhovorov na dobu jedného roka som prijal v poslednom roku mojich štúdií na univerzite v rodnom meste. Počas koučovacích rozhovorov mám možnosť nachádzať odvahu a statočnosť v jednaní s druhými i so svojím životným časopriestorom. Cítim tiež to, že koučovacie metódy pod vedením Kataríny neprinášajú instatné riešenia, ale pozývajú k vytrvalej a nenásilnej práci na sebe. Pri koučovacích rozhovorov s Katarínou Baginovou si uvedomujem rozdiely medzi oborom duchovného sprevádzania (s ktorým mám ako sprevádzaný niekoľko ročnú intenzívnu skúsenosť ) a samotným koučingom – uvedomujem si čo majú tieto dva žánre spoločné a v čom sú rozdielne. Tento typ koučingu by som určite odporučil každému, kto sa i v mladom veku hýbe v pestrej škále dynamických vzťahov či tým, ktorí sa venujú akémukoľvek typu služby pre druhých.”

review1

„Nepoznáme sa veľmi dlhý čas, ale čo do intenzity mám s touto osobou už čo-to „nažité“. Mám na mysli spoluprácu, ale najmä koučovacie rozhovory. Preto, keď sa spomenie toto meno, vygeneruje mi moja skúsenosť veľmi silné obrazy: dynamická žena, priamočiara a skúsená, pri ktorej má klient na prvú pocit, že sa ujme „jeho záležitosti“ kompetentne a poctivo, urobí pre neho maximum a ešte o kúsok viac, ako dúfal. Rozhovory s ňou prinášajú sviežosť a pocit, že človek môže byť sám sebou, pretože vytára atmosféru dôvery a istoty, že aj keď sa pustím do naozaj tmavých zákutí života, urobí všetko preto, aby to klient ustál a nezlomil sa zakopnutím o silné skutočnosti, ale sa zorientoval a našiel svoje riešenie a sebauvedomenie. Čo sa týka kompetencií, v jej osobnosti kouča som dosiaľ našla naozaj všetok „sortiment“ profesionality aj situačnej intuície, ústretovosti aj pevných línií sprevádzania. Dnešok potrebuje práve takýchto ľudí!“

„Katka prišla do uceleného kurzu Brief Coach Training (ACTP) už ako praktizujúca koučka, absolventka iného kurzu koučovania. Vďaka svojej všímavosti voči dôležitým detailom a tiež vďaka svojmu svedomitému a zodpovednému prístupu k štúdiu, dokázala do svojho koučovacieho štýlu zabudovať viacero charakteristických prvkov solution-focused brief coachingu. Aj keď sa v praxi stretávala s ťaživými témami, dokázala svoje koučovanie odľahčiť udržiavaním rozhovoru v rovine solution-talku. Svoju pozornosť zameriavala oveľa viac na existujúce zdroje klienta než na zvedomenie toho, čo je „za” problémom. Na konci kurzu odviedla krásny koučovací rozhovor s vlastným rukopisom a na presvedčivej úrovni Professional Certified Coach.“

„ Na workshope Lumina Emotion som sa dozvedela, ako navzájom súvisia moje vnútorné pocity a myšlienky s každodenným správaním sa, prejavmi a pripadnými reakciami na udalosti či podnety. Dostala som pohľad na moju osobnosť ako takú a poznatky zúžitkujem ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote. Naučila som sa mať otvorenú myseľ voči všetkým svojim emóciám, podnety analyzovať a následne zvoliť najvhodnejšiu reakciu na ne. Workshop LE som si užila a odchádzala som pozitívne naladená. Odporúčam ho každému, kto má záujem efektívne rozvíjať a ovládať svoju osobnosť. Katka, robíte výbornú prácu, ktorá pomáha ľuďom, ktorí chcú na sebe pracovať, dosahovať ešte lepšie výsledky.“

„Na základe odporúčania som sa obrátila na koučku pani Baginovú v čase, kedy mi po dlhoročnom zamestnaní chýbala odvaha na zmenu, ktorá by ma posunula ďalej a pomohla mi nadobudnúť späť stratenú istotu. Už po prvom koučovacom rozhovore som sa dokázala pozrieť na svoje problémy z iného uhla. Správne mierenými otázkami som sa sama dopracovala k odpovediam na množstvo otázok, ktoré mi vírili v hlave. Hneď nasledujúci deň som sa pustila do krokov, ktoré ma posilnili v mojom ďalšom pracovnom smerovaní. Som jej za túto podporu veľmi vďačná.“

Workshop som si maximálne užila. Objavila som a lepšie pochopila moje silné i slabé miesta, emocionálne kvality a dary, ako aj možnosti ako nimi viac slúžiť, vnímať ostatných. Perfektné pre mňa boli praktické „cvičenia“, ktoré mi načrtli, ako môžem niektoré zaužívané reakcie viesť k želanej zmene. Bolo to pre mňa veľmi radostné a oslobodzujúce.
Koučovací rozhovor bol pre mňa cestou veľkého pomenovávania a sebauvedomovania. Takým kamienkom v mozaike sebapoznania, ktorý ak by nebol, chýbal by tam. Vďaka nemu som sa posunula o jeden úplne jasný konkrétny krok k želanému cieľu.
Celý program by som odporučila každému, komu čo i len trochu záleží na hlbšom sebapoznaní, lepšom vnímaní druhých a nasmerovaní vlastných reakcií vo vzťahoch tak, aby vzťahy prekvitali, nie boli zraňované.“

Marta Falisová-Jacková

 

Počas workshopu odznelo množstvo nových informácií ohľadne emócií ale aj odpovedí na moje vlastné vzorce správania v konkrétnych situáciách. Koučovací rozhovor ma utvrdil v poznaní, že autorom ako aj hnacím motorom mojej osobnej zmeny môžem byť ja sám. Odporučil by som to každému, kto chce lepšie porozumieť sám sebe, svojim emóciám, svojmu správaniu a následne to využiť v každodenných vzťahoch.“
Jozef Zajac

„O rozhodnutí: V živote sa občas vyskytujú momenty, v ktorých si človek pripadá bezradný a tak trocha zúfalý, najmä keď sa už dlhšiu dobu točí v začarovanom kruhu. Zároveň si však uvedomuje, že má na sebe samom čo zlepšovať a keď sa situácii nepostaví tvárou v tvár a nepopracuje na sebe, bude to neskôr ľutovať. V podobnej situácii som sa obrátil na Katarínu. Asi najdôležitejšie pre mňa bolo si priznať, že opakujem stále tie isté chyby a keďže neviem presne, ako sa im vyvarovať, potrebujem pomoc niekoho iného, kto sa na moju situáciu pozrie z iného uhľa pohľadu a bez zaujatosti. Tak som sa teda rozhodol bezodkadne napísať Kataríne, aby moje rozhodnutie nenahlodali pochybnosti. Žijem v zahraničí, takže všetky naše rozhovory, okrem úvodného, boli cez internet. Nepostrehol som žiaden výraznejší rozdiel medzi stretnutím naživo a online. Možno bolo online stretnutie jednoduchšie v tom, že v pohodlí vlastnej izby bolo akosi ľahšie hovoriť o svojich emóciách či osobných problémoch. Coaching bol iný, ako som očakával – náročnejší, no zároveň osožnejší. V prvom rade mi pomohol utvrdiť rozhodnutie pre zmenu, lebo som nielen pochopil, že ju dokážem a viem uskutočniť. Katarína ma hneď pri prvom rozhovore upriamila na seba, aby som v konfliktných situáciách hľadal iba také riešenia, ktoré sa týkajú mňa, teda ich ja dokážem ovplyvniť. Najväčším „aha momentom“ bolo pre mňa to, že síce neviem kontrolovať svoje emócie, ale viem kontrolovať a do určitej miery si vopred pripraviť spôsob reakcie. A napokon, na všetky riešenia som prišiel ja sám, vďaka koučke, ktorá mi položila tie správne otázky a pomohla mi tým porozumieť samému sebe.“
Michal

„Ku koučingu som sa dostala pol roka po prežití veľkej straty v mojom živote. Bola som stratená a bolo mi zle zo samej seba. Bolo to pre mňa veľmi náročné obrátiť sa na Katku, lebo som mala plnú hlavu rôznych otázok a kompletný chaos v tom, čo prežívam a ako to mám vysvetliť inému človeku. K tomu všetkému som bola v zahraničí a mala som pocit, že o takých dôležitých veciach sa nedá “kvalitne” porozprávať cez Skype, že by to bolo nejaké dištancované a neosobné. Mýlila som sa. Bola som vypočutá a počutá. Dostala som pomocnú ruku, ktorá má viedla a sprevádzala krok po kroku od toho, čo teraz v mojom živote je, ako to vnímam a prežívam, k tomu, odkiaľ sa rodia tie myšlienky v mojej hlave a ako si viem poradiť, keď príde kríza. Veľmi som vďačná za ten prístup otvorenosti a chápavosti, za možnosť samej sa rozhodovať, premýšľať nad všetkým a nebyť pod tlakom. Zároveň ma veľmi oslovil princíp “jedna téma na každý rozhovor”. Myslím si, že je to veľmi prospešné pre vybudovanie pocitu, že sa človek posúva ďalej, bez chaosu a nutnosti vyriešiť všetko hneď teraz.“
Mariana

„Pani Baginová mi neskutočne pomohla. V najhoršom období môjho života, kedy sa mi zrútil celý svet po tom, ako ma manžel nahradil inou, na doporučenie som skončila u pani Katky, ktorá mi doslova a do písmena zachránila život. Prístup, akým ma prijala, vypočula, komunikovala so mnou, dávala mi odvahu, podala pomocnú ruku, znášala moje emócie a plač, vliala mi nádej na lepší zajtrajšok, dodala mi sebadôveru, bola neskutočne milá, empatická, láskavá to všetko som potrebovala viac ako soľ. Dovolím si tvrdiť, že nebyť jej, s jej skutočne ľudským prístupom a veľkým srdcom, neviem, ako by som dopadla. Tá beznádej, frustrácia, poníženosť, bolesť, zrada, utrpenie a sklamanie boli tak silné, že ma šli priviesť na pokraj zúfalstva. Toto všetko vždy po sedení nahradila neskutočná úľava, zoslabnutie bolesti, viera v samu seba, že to zvládnem, pocit že niekomu na mne záleží, že ma niekto vypočul a rozumie mojej hroznej bolesti, že niekoho zaujíma, ako sa cítim. Vždy som odchádzala posilnená, s novou energiou na ďalšie neľahké obdobie, ktoré ma čakalo. Neexistuje to správne slovo, ktoré by vystihovalo to, ako mi pani Katka pomohla. Je anjelom, ktorý mi prišiel nečakane do cesty. Pretože toto nie je jej práca, ale poslanie, ktoré by nedokázala vykonávať bez veľkosti srdca a duše . Lebo to, čo mi odovzdala sa nedá naučiť, ani kúpiť, s tým sa musela narodiť a vedieť to odovzdávať. Na konci iba obrovské ĎAKUJEM a Pán Boh zaplať, za takýchto ľudí.“
klientka I

„Už takmer 3 roky máme krízu v manželstve, z ktorej sa nám zatiaľ nepodarilo dostať a cítila som sa veľmi bezradná a celkovo vyčerpaná. Na prvé stretnutie s pani Baginovou som teda šla dosť stiesnená, nevedela som si vôbec predstaviť, ako taký rozhovor bude prebiehať. Zo začiatku som len rozprávala o svojich pocitoch a nevedela, čo sa z toho všetkého „vykľuje“. V momente, keď sa ma na konci spýtala, ktorý okamih nášho rozhovoru považujem za kľúčový, mi zrazu akoby svitlo, čo potrebujem konkrétne urobiť, aby som sa posunula v mojej situácii ďalej. A to mi vlialo do srdca novú silu a nádej. Tak neskutočný pokoj a veľkú úľavu som cítila veľmi intenzívne ešte aj ďalšie dva dni. Takže veľká vďaka za vašu pomoc. Všetkým, čo o takomto rozhovore iba uvažujú, ho môžem zo srdca odporučiť. Klobúk dole pred vašou prácou.“
Natália

„K pani Baginovej som prišiel v mimoriadne ťažkom období života. Jednak sme boli s manželkou v odlúčení viac ako pol roka a zároveň som rovnaké obdobie strávil hľadaním nového uplatnenia po 7 rokoch práce v top manažmente. Som veľmi vďačný za pomoc a impulz, ktorý mi koučing s pani Baginovou dal. Postupne som prešiel vnútornou zmenou, ktorá mi umožnila pozerať na vzťah a moju rolu v ňom z inej perspektívy. Verím, že postupnými krokmi sa nám vzťah podarí zachrániť. A mimochodom, tým že som sa zmenil vo vzťahu, utriasol som aj moje ďalšie pracovné pôsobenie.“

Bohdan

„Katkin štruktúrovaný prístup a otázky mi pomohli nájsť jasnosť v situácii, s ktorou som momentálne zápasila. Hĺbka a spôsob kladenia otázok ma spočiatku prekvapili avšak pomohli sa zastaviť a nadobudnúť novú perspektívu a možnosti postojov a riešení. Počas rozhovorov som mnohokrát nadobudla aj akceptáciu vlastných pocitov a stavu okolia, čo bolo veľmi oslobodzujúce. Katku určite odporúčam, pretože každé stretnutie bolo pre mňa transformujúce.“

Zuzana Bendíková

„Moju prvú koučovaciu hodinu som absolvovala s pani Baginovou. Bola som zvedavá a mala som pozitívne očakávania, ale moja skúsenosť tieto očakávania určite predčila. Mala som pocit, že sme spolu strávili omnoho viac času ako len hodinu, lebo mi pani Baginová svojimi otázkami pomohla zahĺbiť sa do svojho vnútra a hľadať odpovede na otázky. Uvedomila som si niektoré súvislosti a za veľmi krátky čas sme dospeli k riešeniu, ktoré môže hneď fungovať.
Keď sa budem v budúcnosti opäť v niečom strácať, tak veľmi rada oslovím pani Baginovú pre jej profesionálny, citlivý a svieži prístup. Dodala mi nádej, že moja situácia sa dá riešiť a určite lepší a efektívnejší postoj k nej do nasledujúcich dní, za čo som naozaj vďačná.“
Šárka

„Stretnutie bolo veľmi príjemné a mala som pocit, že môžem byť otvorená a o veciach hovoriť pravdivo a nahlas. Nie na všetky otázky som vedela hneď nájsť odpoveď, ale budem o nich ďalej premýšľať. Jeden rozhovor síce žiadne zázračné riešenie neponúkne, ale pomôže pomenovať problém a pozrieť sa na to, čo môžem spraviť hneď a teraz, aby som sa pohla aspoň o krok vpred. A začať je vždy najťažšie.“
Martina


„Oceňujem profesionálny a ľudský prístup pri vedení koučingu. Ak chcete vyskúšať netradičnú a efektívnu formu pre riešenie problémov v manažmente ľudí, určite odporúčam.“

Ing. Zuzana Sarvašová, vedúca odboru, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

„Oceňujem individualizovaný a ľudský prístup ku klientovi, odbornú erudovanosť a absolútnu profesionalitu. Stretnutia mi pomohli tak v riešení konkrétnych otázok (tém stretnutí), ako aj celkovom prístupe k riešeniu problémov, analogickým aplikovaním prístupu lektora k hľadaniu riešení aj ich uskutočňovaniu. Odporúčam každému, kto má záujem pracovať na svojom osobnom a najmä profesionálnom raste, ako veľmi dobrý doplnok odborného vzdelávania, ktorý pomôže získať potrebný nadhľad alebo odpovede na otázky, ktoré človek vníma niekedy len podvedome.“
JUDr. Milan Hronec, vedúci oddelenia, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Kontakt

V PRÍPADE OTÁZOK MA NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

    zaslaním prihlasovacieho formulára vyjadrujem súhlas KB education s.r.o. so spracovaním mojich osobných údajov*