PREVÁDZKOVATEĽ

  • Prevádzkovateľ osobných údajov: KB education s.r.o.
  • Sídlo: Andreja Mráza 17, 821 03 Bratislava, IČO: 53412931
  • Kontaktné údaje: info@kbeducation.sk

 

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ a mesto), kontakt (e-mailová adresa a telefónny kontakt) prípadne ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne.

Cookies
Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie zážitku návštevníkov.
Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac o cookies a ako ich nastavení na https://cookiesandyou.com/

Používanie Google Analytics
Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Google Analytics nastavuje súbory cookie, aby sme mohli vyhodnotiť a ohlásiť používanie našich webových stránok. Je široko používaný na webe a všetky údaje sú anonymizované, čo znamená, že cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie nám pomáhajú porozumieť správaniu návštevníka a umožňujú nám vylepšiť lepšie skúsenosti našich používateľov.
Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  • na účel realizácie Vašej prihlášky na vzdelávací kurz cez stránku prevádzkovateľa https://www.kbeducation.sk/,
  • na účel poskytovania služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu pre účely spracovania vašej požiadavky uchovávame po dobu, kým príslušný súhlas neodvoláte.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci Vašich práv máte právo na prístup, opravu, výmaz, či obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Taktiež máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti emailom na: info@kbeducation.sk, alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.